“Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” proektın 2-ci ara prezentaţiyası

Orak (iyül)  26-da Komrat regional istoriyası hem aaraştırma muzeyindä geçti “GAGAUZLUK” Cümne Birliin tarafından yapılan hem aslıya çıkarılan “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” proekt işlerinin 2-ci ara prezentaţiyası.

Eridir urgulamaa, ani bu proekt yapılêr Amerika Birleşik Devletleri Büükelçiliin Kulturaları Koruma Fondu tarafından verilän Granta görä. Proektın ortakları: Komrat regional istoriyası hem aaraştırma muzeyi, Komrat “Dimtri Savastin” resimcilik şkolası, Komrat Mihail ÇAKİR adına kolec, Moldova Respublikasının etnografiya hem istoriya muzeyi, “Pontos” basım evi.

Proektı hazırlayannardan kaarä, prezentaţiyada pay aldılar Moldova Respublikasında ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Büükelçisinin politika-ekonomika bölümün başı Jeanette E. TAYSON, EURACE koordinatoru Mariya SLONİEWSKY, ABD Büükelçiliin zaametçisi Zinaida WOLFİNGTON hem çevirici Tatyana SANİNA.

Prezentaţiyada gösterildi kısa bir film gagauz adetleri için hem Proektın öndercsi hem da “GAGAUZLUK” Cümne Birliin başı, akademik Todur ZANET derindän annattı o adetlär için. Canabisi urguladı, ki bu adetlerin incelemesi gösterdi, ani büünkü günädän adetlerin derinnii hem zenginnii dübü-düz üzä çıkarılmamıştı hem aaraştırılmamıştı.

Nedän sora Prezentaţiya katılannara gösterildi nicä hazırlanêr hem ne durumda bulunêr Proektın birinci kiyadı – “Gagauz Halk Masalları”.

ABD Büükelçisinin politika-ekonomika bölümün başı Jeanette E. TAYSON kendi sözündä urguladı, ani ani pek sevindirdi o işlär nelär yapılêr Proekt çerçevesindä  hem Prezentaţiyada açıklanan materiallar gösterer, ani Amerika Birleşik Devletleri Büükelçiliin Kulturaları Koruma Fondun bu Proekta yardımnarı vakıtta hem pek faydalı olmuş. Canabisi açıkladı, ani Proektın birinci kiyadın hazırlanması da üüsek uurda yapılı.

Sonunda ABD Büükelçisinin temsilcilerinä verildi o materiallar, ani Prezentaţiyada kiyadın hazırlanmasını gösterdilär.

Alöna TERZİ, Komrat regional istoriyası hem aaraştırma muzeyin zaametçisi