Orak (iyül)  26-da Komrat regional istoriyası hem aaraştırma muzeyindä geçti “GAGAUZLUK” Cümne Birliin tarafından yapılan hem aslıya çıkarılan “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” proekt