“Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” proekt işlerinin ara prezentaţiyası

Çiçek ayın 13-dä Komrat regional istoriyası hem aaraştırma muzeyindä geçti “GAGAUZLUK” Cümne Birliin tarafından ömürä geçirilän “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” proektın uurunda yapılan işlerin ara prezentaţiyası.

Proekt yapılêr Amerika Birleşik Devletleri Büükelçiliin Kulturaları Koruma Fondu tarafından verilän Granta görä. Proektın ortakları: Komrat regional istoriyası hem aaraştırma muzeyi, Komrat Mihail ÇAKİR adına kolec, Moldova Respublikasının etnografiya hem istoriya muzeyi, “Pontos” basım evi. Taa sora bu ortaklaa katıldı Komrat “D. Savastin” resimcilik şkolası da.

Prezintaţiya başlamadaan, Moldova Respublikasında ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Büükelçisinin birinci yardımcısı Julie STUFFT hem ABD Büükelçiliin zaametçisi Zinaida WOLFİNGTON için Komrat muzeyinnän kısa bir tanışma yapıldı. Bu tanışmada urgular koyuldu gagauzların kulturasınnan, literaturasınnan hem istoriyasınnan ilgili eksponatlara.

Prezentaţiyanın ofiţial payı başladı Proektın yaşamasını annadan on minutluk bir tanıtım kinosunnan. Nedän sora Proektın öndercsi hem “GAGAUZLUK” Cümne Birliin başı, akademik Todur ZANET detalli annattı o işlär için, ani, proektta pay alan insannarın zaametlerinnän, Proektın başlamasından bu günädän, yapıldı. Canabisi açıkladı o zenginnii, ani üzä çıkarıldı hem audio-videoya alındı hem söledi o işlär için, angıları kolaylık verer Proektı ilerletmää.

Proekt uurunda yapılan işleri annattılar Komrat regional muzeyin direktoru Vladislav MARİNOV hem Komrat “Dimtriy Savastin” resimcilik şkolasının direktoru Sergey SAVASTİN.

Proektta pay alan insannarın sözlerindän sora gözäl hem eski gagauz türkülerini çaldı Caltay küüyündä n Evgeniya Petrovna PETKOVİÇ.

Prezentaţiyanın sonunda söz aldı Moldova Respublikasında ABD Büükelçisinin birinci yardımcısı Julie STUFFT. Canabisi urguladı, ani Proektlan ilgili işlerin ilerlemesi ABD Büükelçiliini sevindirer. Julie STUFFT dedi, ani gagauzlarlan ilgili pek çok meraklı işleri üürendi hem seviner ona, ki Amerika Birleşik Devletleri Büükelçiliin Kulturaları Koruma Fondu tarafından verilän Grantlan bu zenginniklär dünnää üzündä hem arhivlarda kalaceklar, hem olacek kolayı bu zenginniklärlän bütün cümne tanışsın.

Alöna TERZİ, Komrat regional istoriyası hem aaraştırma muzeyin zaametçisi