Çiçek ayın 13-dä Komrat regional istoriyası hem aaraştırma muzeyindä geçti “GAGAUZLUK” Cümne Birliin tarafından ömürä geçirilän “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” proektın uurunda yapılan