Eni Yıl yortuların Çadır kasabasında da çıkardık

Büük ayın 21-dä Çadır kasabasında çıkardık gagauzların Eni Yıllan ilgili adetlerini: “Kolada”, “Hêy-hêy!”, “Surva”, “Sidänka”, “İvan günü” hem “Babu günü”.

Adetleri gösterdilär Baurçudan, Beşgözdän, Caltaydan, Çadırdan, Kazayaktan, Kıpçaktan hem Tomaydan ansamblilär hem artistlär, ani katıldılar bu adetlärlän ilgili yapılan festivalä.