“Surva” hem “Hey-hey” günündä Komratta işledik!

Büük ayın 13-14 günnerindä “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” Proektı  Komratta “Surva” hem “Hey-hey” adetlerini yazdı.

“Çıbık günü” yada “Surva” (eskiycä Eni Yıl) gagauzlar en sevilän yortusu. Bu yortuya karşı, Büük ayın 13-dä, “Hêy-hêy” gezerlär. Bu şen “Hêy-hêy” gezmesindä pay alêrlar küçüklär, büüklär, delikannılar, evlilär.

“Surva”da, gecä yarısından sora, rakıcılar gezmää başlêêrlar. Rakıcıları anaları-bobaları rakıylan yollêêrlar saadıçlarına,dostlarına, soy-senseleyä.

Büük ayın 14-dä, aydınnandıynan, küçük uşaklar “Surva” gezerlär: kızlar – “Survaklinţa”, çoccaklar – fışakan, çıbık ellerindä. Onuştan bu “Surva” günnünä “Çıbık günü” da deniler.

“Çıbık günü” yada “Surva” kutluca olsu! Saalık Allaa versin!

PATRETLERDÄ:

Gagauziyanın anılmış hirurgun Semen Dimitreviç DRAGNEVın hem onun eşinin Elenanın evinä survacılar geldilär.

Gagauziyanın 2015 yılın en başarılı terbiediciykasını Lidiya Dimitrievna OSTAŞı hem onun kızını Katerinayı heyheycılar kutlêêr.