KOLADAYI KONGAZDA KARŞLADIK

2017-ci yılın başında “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” Proektı Komrat hem Çadır rayonunarın küülerindän Eni Yıl başı yortuların kutlamasınnan ilerledi.

Kolada adetlerini Kongaz küüyündä videoya çıkardık. Pek korkardık, ani Koladaya karşı hem Kolada günündä kaar olmayacek. Ama dualarımız göklerä etişti, da Büük ayın (yanvar) 6-na karşı hava diişmää başladı. Kaar atıştımaa çeketti hem ayazlar urdu. Kaarın atıştırması gündüz bir saurguna döndü.

Havanın diişmesinnän halizdän bir gözäl Kolada yortusu kazandık. Kongazda bir Kolada kolu bulduk: ţar – Födor MARİNOVSKİY, popaz – Vasiliy KARASENİ , koladacılar – Grigoriy STATOV, Nikolay KARASENİ, Konstantin BASARAB, Sergey DUŞKOV, İvan MARİNOVSKİY, kedi – Grigoriy KÜRKÇÜ hem, belliki, ezdovoy – Todi batü TATAR.

Bu kollan bilä küü içini gezdik hem belli erlerä uuradık.

İosif hem Marina KARASENİleri evindä, bu ayläylän bilä, kolun Kolada türkülerini sesledik. Ev saabileri koladacıları gözäl karşladılar. Adetä görä onnara kolaç hem para verdilär. Aylenin kızçazları da (bu ayledä beş uşak var!) koladacılara kitka taktılar.