Kasımın 29-30 günnerindä “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” Proektı Valkaneştä hem Valkaneş rayonun Ütülü hem Çöşmä küülerindä çalıştı. Proekt çerçevesindä bu küülerin insannarınnan buluşarak, gagauz kulturasının, folklorunun