Kasım ayın 23-dä Proekt Çadır rayonun Kazayak küüyündä çalıştı

Kasım ayın 23-dä “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” Proektı Çadır rayonun Kazayak küüyündä çalıştı.

Burada Proektın respondentları olan insannar (patrettä soldan) Pelageya Nikolaevna DÜLGER, Angelina Andreevna STAMAT, Mariya Nikolaevna KOL, Pelageya Nikolaevna KUYUCUKLU, Aleksandra İvanovna TAŞÇI, Praskovya Andreevna UZUN, Svetlana Kirilovna BELİOGLU (patrettä ortada oturêr) hem Födora Nikolaevna DİMİNA (patrettä saada oturêr) bizä “Gelinin peliini örmää” adetini göstererlär.

O günü bu insannar “Perdänka” oturdular. “Perdänka” bizä evelki türküleri hem maanileri söledilär, masal hem ev sıralarını annatılar, yapaa dittilär, çorap ördülär, yapaa işledilär. Bizä tuz-ekmek hem sofra kurdular. Haşlak gözlemelärlän konakladılar.

Proektın çalışmasını insannara annatmaa deyni, o günü, Kazayaa gelip, bizi televizora çıkardı “Moldova – 1” kanalın “Bucak ocaa” kolverimin insannarı.